travel news

ศิลปะการทำผ้าไหมมีต้นตอมาจากจีน

การประชุมเชิงปฏิบัติการของเขา บางส่วนของงานของเขามีไว้สำหรับการขายเช่นเดียวกับชิ้นส่วนที่คล้ายกันที่ร้านค้าชุมชนใกล้เคียงที่หมู่บ้านหัตถกรรม Khwao Sinarin ในเขต Khewa Si Narin ดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะซื้อชิ้นส่วนของมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยหรือเพียงชื่นชมทักษะและศิลปะของช่างฝีมือชั้นนำของโลก ตรวจสอบเพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านเงินของสุรินทร์